BYTOVÉ DOMY

BD SUCHDOL

Novostavba bytového domu v pěti nadzemních podlažích obsahuje celkem 31 bytových jednotek, v jednom podzemním podlaží obsahuje parkovací místa pro 30 vozů. Objekt dále obsahuje místnosti plnící funkce domovního a technického vybavení.

BYTOVÝ DŮM SLUNEČNÍ VĚŽ

Novostavba bytového objektu „Sluneční věž“ včetně příslušného zázemí, Praha 8 – Karlín při ulici u Sluncové..